Ср. Авг 12th, 2020

Kar24.uz

Янгиликлар биздан бошланади

Фестивалшылар бүгин Хожелиде қонақ

Бүгин Президентимиздиң «Бес баслама, бес имканият» атамасында фестивалы Хожели районында өткерилди. «Саманкөл» АПЖ «Қамысшалы» елатында «Ҳәким ҳәм жаслар» ушырасыўы шөлкемлестирилди. Онда район ҳәкими Ж. Ермашев қатнасып, жаслар ертеңги күнниң келешеги, бүгинги күнниң тиреги екенлигин айрықша атап өтти ҳәмде «мениң тиккелей қол-қанатым ҳәм ўәкиллеримсиз» деп исеним билдирди. Буннан соң жаслардың усыныс ҳәм пикирлери тыңланды. Сондай-ақ, район ушын жанын пидә қылып аянбай хызмет етип жүрген жаслар саўғалар менен сыйлықланды.
Фестивал шеңберинде «Сиз сүйген қаҳарман», «Марафон»ыда өткерилди. Райондағы
Транспорт колледжинде қол-өнери тийкарында дөретўшилик жумыслары менен ҳәким жақыннан танысты. Буннан соң «Мен жумысқа орналастым» атамасындағы 10 жасқа мийнет дәптершеси Жеңис Ермашев тәрепинен тапсырылды. Сондай-ақ, «Кибер спорт» жарысындағы жеңимпазлар сыйлықланды.