Янгиликлар

“Нөкис дийқан базары”нда “самопал” арақ сатқан пуқара усланды. Ол “Қаратаў”ды “өзлестирмекши” болды

Бас прокуратура қасындағы Департаменттиң Тақыятас район бөлими тәрепинен оператив илаж өткерилди. Пуқара Б.Қ.нызамсыз түрде дәрамат алыў мақсетинде “Нөкис дийқан базары” ЖШЖ аймағынды қарыйлардарға қәлбеки, акциз маркалы қолдан исленген 108 шийша, санаат усылындағы 12, жәми 120 шийша “Қаратаў” спиртли ишимлигин 2,2 миллион сумға сатып атырған ўақытта усланды. Департаменттиң рәсмий хабарында пуқараға Жынаят Кодексиниң 176-статьясы менен жынаят иси қозғатылғанлығы жазылған. Ҳәзирде тергеў алып барылмақта.

You may also like

Comments are closed.