Янгиликлар

Автомобилиңизди тереклердиң қасында қоймаң! Ҳаўа кескин өзгериўи мүмкин

Ҳаўа-райының кескин өзгерип, айырым аймақларда күшли самал есиўи нәтийжесинде бахытсыз ҳәдийселер жүз бермекте. Жол ҳәрекети қәўипсизлиги басқармасы транспорт қуралларын тереклер яки күшли самалға шыдамсыз жерлерге қадырмаслықты сорайды.

You may also like

Comments are closed.