Янгиликлар

2021-жыл 1-июлдан 20-июлға шекем кәсип-өнер мектеплерине қабыллаў басланады

Кәсип-өнер мектеплеринде кадрлар таярлаў улыўма билим бериў мектеплериниң 9 -класс питкериўшилери есабынан шөлкемлестирилген топарларда 2 жыллық улыўма билим бериў ҳәм қәнигелик пәнлериниң интеграцияласқан программалары тийкарында күндизги тәлим формасында әмелге асырылады.
Кәсип-өнер мектеплерине быйылғы жылда улыўма орта билим бериў мектеплериниң 9 -класын питкерген оқыўшылар оқыўға қабыл етиледи.

Ҳәмире Кдирбаева

You may also like

Comments are closed.