Мақолалар

Толерантлық бул не ? Оны қалай тусинтириў мумкин?


Толерантлық – динлерара кеңпейиллик болып, бунда басқада динлер, тусиниклердиң жәмийетте жасаўына имкән берген ҳалда, өз динине қатаң әмел етеди ҳәм еш кимге азар бермейдқы. Динлер арасында ең кеңпейил дин- бу ислам дини. Яғный Мусылман мәмлекетлеринде басқа дин ўәкиллерин қоллап-қуўатлап, олардыңда раўажланыўына шараят жаратады.
Нөкис қаласында «Истиқболли авлод» Республика социаллық-информациялық орайы Қарақалпақстан Республикасы бөлими тәрепинен өткерилген семинарда усы мәселелер додаланып, шаңарақта диний билимлердиң әҳмийети атап өтилди ҳәм ҳәр бир қатнасыўшы өз тәжирийбелеринен келип шығып пикир-усынысларын билдирди.

  • «Жаслардың өз динине хиянет етип, басқа жолларға кирип қалыўында баслы себеп саўадсызлық, диний билимлердың жетиспеўи. Оның аззы тәрепинен пайдаланып, диний бослықты толтыра алған нызам менен қадаған етилген топарлар оны аңсат озине бириктирип, мақсети жолында пайдаланиўы мүмуикн. Соның ушында жаслар бундай топарлар ҳаққында жетерли түсиникке ийе болыўы керек» – деди семинар қатнасыўшысы П.Сеитов
    Семинардың әмелий бөлиминде қатнасыўшылар тәрепинен топарларға бириккен ҳалда таярланған баннерлерде тренерлердың мағлыўматлары менен бирге өзлериниң темаға байланыслы көз-қарасларын саўлелентирилди.
    Сондай-ақ, Германия Федерал Сыртқы ислер Министрлиги, Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ҳәм Немис халық университетлери ассоциациясиниң (DVV) Өзбекстандағы Филиали жәрдеминде шөлкемлестирилген бул семинарда жойбар, олардың жумыссыз жасларға әмелий жәрдеми ҳәққында да мағлыўмат берилди.

«Истиқболли авлод» Республика социаллық-информациялық орайы Қарақалпақстан Республикасы бөлими

You may also like

Comments are closed.