Янгиликлар

“Өртенген кеўил өртенбей қоймас”, өртемей де… Жалтырбас” көлиндеги өртке инсан факторы себепши болыўы мүмкин

Қарақалпақстан Республикасы Мойнақ районында жайласқан “Жалтырбас” көлинде өрт болып атырғанлығы ҳаққында басқарманың “1050” қысқа номерине 2021-жыл 2-августь күни, саат 19:20 шамасында хабар келип түсти, деп рәсмий хабар бермекте Қарақалпақстан Республикасы Айрықша жағдайлар басқармасы. Мағлыўматқа қарағанда, өрт “Мойнақ Аквасанаат” МУК тийисли болған көлдиң ортасында жайласқан қамысзарлықта болған. Пуқаралар жасайтуғын елатлы пунктлерден 25 км. узақлықта жайласқан өрт объекти. “Пуқаралардың мал-мүлкине туўрыдан-туўры қәўип жоқ. Мойнақ районы “Қазақдәрья” АПЖ да жайласқан 14-санлы Өрт-қутқарыў бөлими экипажы өрт кеңейип халық жасайтуғын елатларға қарай тарқалып кетпеўи ушын нәўбетшилик шөлкемлестирген. Өрттиң анық себеблери сорастырыўлар даўамында анықланады”. Дәслепки болжаўларға қарағанда көлдеги өрт тәбиий жағдайда емес (аномал дәрежедеги ҳаўа температурасы яки шақмақлар) сыртқы тәсирлер нәтийжесинде (инсан факторы) келип шыққан болыўы мүмкин.
Жаз айларында көллерде өртлер пайда етиўге нызамсыз аң аўлаўшы броконерлер мәпдар есапланады. Сол себебли, броконерликке қарсы гүресиўди еледе күшейтириў керек деп есаплаймыз.

П/с: Ойлаўымызша, бул ўақыяға инсан факторы себепши. Себеби, ҳаўаның ыссылығы оғыры жоқары дәрежеде емес, өртеп жиберетуғындай… Қайта-қайта көллерде өрт болып атырғаны қызық жағдай. Бириншиси қамшы болып тиймеген көринеди?! Мине, қамшының екинши ушы “Жалтырбас”қа тийди. Енди көлге жуўапкерлер сергек болыўы, қадағалаўды күшейтиўи керектей. Себеби, өртенген кеўил өртенбей қоймас, өртемей де…

You may also like

Comments are closed.