Мақолалар

Жәрийма жазылғаны ескертилмей, машина “стоянка”ға кетти яки “заң-закон”да бул қандай?

Бүгин бир журналист ағамыздың автомашинасын “ГАЙ” тоқтатып, жәриймасы барлығын ескерткен. Соң автомобилди кетип баратырған жолынан қалдырып, жәрийма майданына алып кетти. Ағамыздың автомобиль ролиндеги баласы елеге шекем ҳайран қусайды: “Үйге я ескертиў келмеди, мен қашан радарға түстим?” -деп…
Жәрийма төлеўге барса, база ислемей тур, пайнетке барып төлеп ҳәлекшиликке қалған ол. 4 саат дегенде жәрийма майданынан 4 мың сўм төлеп, сол автомашинаны шығарып алынды. (239 Некция)
Қысқа ўақыя усы…
Енди бир қызық болайын деп турған жери, қалай жол патрул хызметкери еле пуқараның үйине жәрийма бойынша ескертиў бармай турып, кетип баратырған жеринен оны автомашинасынан түсирип алып, жәриймаға апарып “тығады”? Бәлким, ол қыстаўлы жумыс пенен кетип баратырған болап сол гезде… Әдетте, автомашиналарды жәрийма майданына алып барыўдың да өзине жараса “заң-законы” бар шығар?! Пуқара ескертилмей турып, ол өзи қағыйда бузылғанын билмесе, автомашина “тартып алынып” кете бере ме? Бул қайсы нызамға сыяды? Биз жаңа Өзбекстанда жасап атырмыз. Демек, ҳәр бир жол патрул хызметкери жәрийманы онлайн түрде төлеў имканияты бойынша автомашина басқарыўшыларына азғана түсиник бериўи тийис. Себеби, база ислемей, нәўбетте турып ҳәлек болмай пуқара дәрриў жәрийманы төлеп, автомашинасын сол ўақытта “жәрийма майданы”нан аман алып шығады яки жибермейди. “Стоянка”ға пул төлеў кимге жағады?!

You may also like

Comments are closed.