Янгиликлар

Автомобиль бензинин сатып алыў ушын кимлерге жеңиллик бериледи? Олар арасында сиз барсыз ба?

Автомобиль бензинин сатып алыў бойынша төмендеги шахслар ушын айлық пул компенсациялары төлемлери енгизилди деп хабар бермекте huqiqiy malimleme каналы:

  • урыс қатнасыўшылары ҳәм оларға теңлестирилген шахслар;
  • урыс ветеранлары ҳәм оларға теңлестирилген шахслар;
  • мийнетте майып болып әм кәсип кеселлиги себепли I ҳәм II топар майыплары;
  • I ҳәм II топар балалықтан майыплар.
    Компенсация төлеми муғдары усақлап сатыў саўдасындағы автомобиль бензини (усақлап сатыў саўдада ең көп тарқалған) арнаўлы маркасының 40 литри муғдарының 50 % келип шығып Ҳүкимет қарарлары менен белгиленеди.

You may also like

Comments are closed.