Янгиликлар

Дағаза: Екинши жер жүзилик урыс дәўиринде жазылған хатлар мәмлекетлик архивке сақлаўға қабыл етиледи

Екинши жер жүзилик урыста фашизм үстинен ерисилген жеңиске мүнәсип үлес қосқан ўатанласларымыздың естелигин мәңгилестириў, арамыздағы барлық ветеранларға ҳүрмет көрсетиў мақсетинде «Өзархив» агентлиги тәрепинен «Әскер хатлары» китап-альбомы басып шығарылыўы жобаластырылмақта.
Усы мүнәсибет пенен Екинши жер жүзилик урыс дәўириндеги жазылған хатларды (ямаса олардың нусқасын) «Әскер хатлары» китап-альбомына жайластырыў ҳәм келешек әўладқа ата-бабаларымыздан қалған мийрас сыпатында жеткериў мақсетинде Қарақалпақстан Республикасы Орайлық Мәмлекетлик архивине сақлаўға қабыл етилиўин мәлимлеймиз.
Қосымша мағлыўмат ушын телефон номерлери:

☎️+99861 222-91-24
☎️+99861 222-90-79

Бәршеңизди усындай ийгиликли жумысларға белсендилик пенен қатнасыўға шақырып қаламыз.

Қарақалпақстан Республикасы Архив иси басқармасы

You may also like

Comments are closed.