Янгиликлар

“Мектеплердеги электрон журналларды қарақалпақшалаў керек”…

Kar24.uz сайтына бундай мазмундағы мүрәжат үшинши мәрте келгени ушын оны усыныс сыпатында жәриялаўды мақул көрдик. Пуқара мүғәллим болып жумыс ислер екен. Ол мектеп системасындағы баҳалаў бойынша электрон күнделикти қарақалпақша толтырыўды қәлейди. Оның айтыўынша, усы күнге шекем қағазлы журналлар да қарақалпақ тилинде емес. Ҳәттеки, ЖООда қарақалпақша жазылған журнал жоқ. kundalik.com дегенниң қарақалпақ тили, қазақ тили сыяқлы функциялары да киргизилсе жақсы ҳәм қолайлы болады.
Қарақалпақ тили – намысымыз, арымыз, барымыз. Солай екен, усы елдеги ҳәр бир азамат қарақалпақша электрон журналды толтырыўға да ҳақлы. Жоқарыдан келген платформаларды үндемей қабыл қылғаннан көре, оның қарақалпақшасын да сораў керек. Себеби, “жыламаған балаға … жоқ”…

You may also like

Comments are closed.