Янгиликлар

Газге не болды? Нөкис районында да газ жоқ!..

“Нөкис районы “Селхоз”дағы үйлерде тураман. Бизде газдиң басымы аз. Шай, аўқатты еплеп ислеп, демлеп отырмыз. Үй ысымайды. Газ керек бизге”, – дейди пуқара.
Соңғы күнлери ҳаўа басымының нормадан төменлеп кетиўи аймақларда газ бенен байланыслы түрли машқалаларды келтирип шығарып атыр. Бул мәселени үйренип, унамлы шешим қабыл етиўине исенемиз.

You may also like

Comments are closed.