Янгиликлар

Антарктикаға коронавирусқа қарсы биринши вакцина алып барылды

AstraZeneca – бул жерге алып барылған биринши вакцина. Вакцина Антарктикада ислеп атырған Ротера илимий орайы қәнигелери ушын алып барылды.

You may also like

Comments are closed.