Янгиликлар

«Өзгидромет» 9-11-октябрь күнлери күтилип атырған ҳаўа райы ҳаққында хабарландырыў жәриялады

«Өзгидромет»тиң хабар бериўинше, усы жылдың 9-11-октябрь күнлери республикамыз аймағына Каспий теңизи арқалы Россияның Европадағы бөлегиниң (Москва областы) үстинде қәлиплескен суўық ҳәм ығал ҳаўа массалары кирип келеди.

Ҳаўаның температурасы 10-12 градусқа шекем төменлеўи күтилмекте.

9-11-октябрьде күндизги ўақытлары температура 10-13 градус жыллы, 10-11-октябрьде түнде 2-5 градус жыллы болыўы күтиледи. Қарақалпақстанда 9-10-октябрьде түнде айырым жерлерде 0-3 градус суўық болады.

9-10-октябрьде Өзбекстан көлеминде айырым жерлерде жаўын жаўады. Таўлы жерлердиң айырым орынларында күшли жаўын-шашын (жаўын, қар) болады, көриўшеңлик дәрежеси төменлейди.

9-10-октябрьде Өзбекстан бойлап айырым жерлерде самалдың тезлиги 17-22 м/с қа шекем күшейиўи күтилмекте.

Ислам Матеков,

Қарақалпақстан хабар агентлиги

You may also like

Comments are closed.