Янгиликлар

Шавкат Мирзиёев “Заковат” интеллектуаллық ойынының Гранд-финалына келди

Бул ўақыяның мәмлекетимиз дөретиўши ҳәм қәбилетли жаслары ушын әҳмийети жүдә үлкен. Бул билимлендириў мәмлекет сиясатынан үстем туратуғын ҳәм ажыралмайтуғын бөлеги екенлигин анық көрсетип береди. Президенттиң Бухарадағы интеллектуал ойынға келиўи “Заковат” клубының барлық ағзаларына үлкен көтериңки йош бағышлайды.

You may also like

Comments are closed.