Янгиликлар

“Арал самалы” клубы баслығы менен Жоқары Кеңес баслығы Мурат Камалов не ҳаққында сәўбетлести?

Бүгинги “Арал самалы” ҳәм “Янгиер” командасы ортасындағы ойында 2:3 нәтийжеси көрсетилди. Сондай-ақ, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси баслығы Мурат Камалов оны тамашалап барды. Фото-сүўретлерде клуб баслығы Тимур Турдиев пенен сәўбетлесип турғанлығын көриўимиз мүмкин. Сәўбеттиң мазмуны бизге белгисиз.

You may also like

Comments are closed.