Янгиликлар

Нострификация бойынша тест күнлери мәлим болды

Шет ел мәмлекетлеринде тәлим алғанлық туўрысындағы ҳүжжетлерди тән алыў бойынша нәўбеттеги тест сынақлары өткерилетуғын күн мәлим болды. Тәлим сапасын қадағалаў мәмлекетлик инспекциясында (Ташкент қаласы, Чилонзор районы, Нурхан көшеси, 21-үй ) 2021-жыл 19 -22-октябрь күнлери тараўлар бойынша тест сынақлары болып өтиўи режелестирилген.
Тест сынақлары өткерилетуғын сәне ҳәм тест сынақында қатнасыўшылар дизими менен төменде танысыўыңыз мүмкин.
👉Ҳуқықтаныў
👉Денсаўлықты сақлаў және социаллық тәмийнат
👉Экономика
👉Аўыл хожалығы, инженерлик, қайта ислеў ҳәм қурылыс
👉Педагогика пәнлери
Шет ел мәмлекетлеринде тәлим алғанлық туўрысындағы ҳүжжетлерди тән алыў ушын белгиленген тест сынақларына ўақытында келмеген, тест сынағында қатнасыўшылар дизиминде болмаған талабанлар ҳәм медициналық нықабы болмағанларға сынақларға кириўге рухсат етилмейди.

You may also like

Comments are closed.