Янгиликлар

Бүгин қай жерлерде “свет” өшеди?


Шымбай районында «Тагжап» АПЖ аймагында 2021-жыл 14-октябрь күни саат 09:20 дан 18:00 ге шекем 182-санлы трансформатор пунктинде реконструкция модеринизация жумыслары өткерилиӯине байланыслы электр энергиясы менен тәмийинлеў ўақтынша тоқтатылады.

Шымбай районында «Таг жап» АПЖ аймагында 2021-жыл 14-октябрь күни саат 09:20 дан 18:00 ге шекем 405а-санлы трансформатор пунктинде киши оңлаӯ жумыслары өткерилиӯине байланыслы электр энергиясы менен тәмийинлеў ўақтынша тоқтатылады.

Қанлыкөл районында «Қанлыкөл» АПЖ аймағында 2021-жыл 14-октябрь куни 09:30 дан 18:00 ге шекем “Алтынкол 35/10 кВ” Жардемши станциясында киши оңлаӯ жумыслары өткерилиӯине байланыслы электр энергиясы менен тәмийинлеў ўақтынша тоқтатылады.

Қанлыкөл районында «Дослык» МПЖ аймағында 2021-жыл 14-октябрь куни саат 09:30 дан 13:00 ге шекем 40-санлы трансформатор пунктинде киши оңлаӯ жумыслары өткерилиӯине байланыслы электр энергиясы менен тәмийинлеў ўақтынша тоқтатылады.

Хожели районы «Жана-жап» АПЖ аймағында 2021-жыл 14-октябрь күни саат 10:30 дан 18:00 ге шекем 167-санлы трансформатор пунктинде киши оӊлаӯ жумыслары өткерилиӯине байланыслы электр энергиясы менен тәмийинлеў ўақтынша тоқтатылады.

Хожели районы «Куляб» АПЖ аймағында 2021-жыл 14-октябрь күни саат 10:30 дан 18:00 ге шекем 41-санлы трансформатор пунктинде ири оӊлаӯ жумыслары өткерилиӯине байланыслы электр энергиясы менен тәмийинлеў ўақтынша тоқтатылады

Тақыятас районында “Сарайкол” АПЖ аймағында 2021-жыл 14-Октябрь күни саат 10:00 ден 18:00 ге шекем 210-санлы трансформатор пунктинде” Абат ауыл “дастури бойынша линиясын СИП кабельге алмастырыу жумыслары өткерилиӯине байланыслы электр энергиясы менен тәмийинлеӯ ӯақытынша тоқтатылады

Шоманай районында «Сарманбайкол» АПЖ аймағында 2021-жыл 14-октябрь куни 09:40 дан 18:00 ге шекем 216-санлы трансформатор пунктинде киши оӊлаӯ жумыслары өткерилиӯине байланыслы электр энергиясы менен тәмийинлеў ўақтынша тоқтатылады.

Шоманай районында « Дийханабад» АПЖ аймағында 2021-жыл 14-октябрь куни 09:40 дан 18:00 ге шекем 135-санлы трансформатор пунктинде киши оӊлаӯ жумыслары өткерилиӯине байланыслы электр энергиясы менен тәмийинлеў ўақтынша тоқтатылады.

Шоманай районында « Дийханабад» АПЖ аймағында 2021-жыл 14-октябрь куни 09:40 дан 18:00 ге шекем 262-санлы трансформатор пунктинен шығыӯшы 0,4 кВ ҳаӯа тармағында ири оӊлаӯ жумыслары өткерилиӯине байланыслы электр энергиясы менен тәмийинлеў ўақтынша тоқтатылады.

Шоманай районында «Бирлешик» АПЖ аймағында 2021-жыл 14-октябрь куни 09:40 дан 18:00 ге шекем 248-санлы трансформатор пунктинде ири оӊлаӯ жумыслары өткерилиӯине байланыслы электр энергиясы менен тәмийинлеў ўақтынша тоқтатылады.

Шоманай районында «Айбуер» АПЖ аймағында 2021-жыл 14-октябрь куни 09:40 дан 18:00 ге шекем 37-73-санлы трансформатор пунктлеринен шығыӯшы 0,4 кВ ҳаӯа тармағында ири оӊлаӯ жумыслары өткерилиӯине байланыслы электр энергиясы менен тәмийинлеў ўақтынша тоқтатылады.

Хожели районы «Сарышунгүль, Кумбыз» МПЖ аймақларында 2021-жыл 14-октябрь күни саат 10:30 дан 18:00 ге шекем 168-санлы трансформатор пунктинде ири оӊлаӯ жумыслары өткерилиӯине байланыслы электр энергиясы менен тәмийинлеў ўақтынша тоқтатылады.

Шоманай районында «Бег жап» АПЖ аймақларында 2021-жыл 14-октябрь күни саат 09:40 дан 13:00 ге шекем «Қаразой» фидеринде киши оңлаў жумыслары өткерилиўине байланыслы электр энергиясы менен тәмийинлеў ўақтынша тоқтатылады.

Елликқала районы «Гулдурсин» МПЖ аймағында 2021-жыл 14-октябрь күни саат 10:00 ден 18:00 ге шекем 241-санлы трансформатор пунктинде ири оӊлаӯ жумыслары өткерилиӯине байланыслы электр энергиясы менен тәмийинлеў ўақтынша тоқтатылады.

Елликқала районы «Қырыққызобод» МПЖ аймағында 2021-жыл 14-октябрь күни саат 10:00 ден 18:00 ге шекем 265-санлы трансформатор пунктинде ири оӊлаӯ жумыслары өткерилиӯине байланыслы электр энергиясы менен тәмийинлеў ўақтынша тоқтатылады.

Төрткүл районында « Шодлик, Уллубог,Тозабогёп, » АПЖ аймаларында 2021-жыл 14-октябрь куни 10:00 ден 18:00 ге шекем “Уллубоғ 110/10 кВ” Жардемши станциясында киши оңлаӯ жумыслары өткерилиӯине байланыслы электр энергиясы менен тәмийинлеў ўақтынша тоқтатылады.

Төрткүл районында « Наврўз, Ю.Курбанов, Пахтаобод, Қумбосқан» АПЖ аймақларында 2021-жыл 14-октябрь куни 10:00 ден 16:00 ге шекем “Ю.Курбанов 35/10 кВ” Жардемши станциясында киши оңлаӯ жумыслары өткерилиӯине байланыслы электр энергиясы менен тәмийинлеў ўақтынша тоқтатылады

Елликқала районында «Ихлос,Сарабий» АПЖ аймақларында 2021-жыл 14-октябрь күни саат 10:00 ден 12:00 ге шекем «Дўстлик» фидеринде киши оңлаў жумыслары өткерилиўине байланыслы электр энергиясы менен тәмийинлеў ўақтынша тоқтатылады.

Бозатау районында “Еркиндарья” АПЖ аймагында 2021-жыл 14-октябрь куни саат 10:00 ден 18:00 шекем 616-санлы трансфарматор пунктинде киши онлау жумыслары откерилиуине байланыслы электр энергиясы менен тамийенлеу уактынша токтатылады.

https://t.me/kkaetk

You may also like

Comments are closed.