Янгиликлар

Суўлар тасқын, дәрья тасқан өтәлмайман-аў,Суў жоқ ўақта, суўды айтып күләлмайман-аў…

“Бизге суў мәселесинде жәрдем берсеңизлер” ,- деп басланады мүрәжат бизге келген. Онда жазылыўынша, Нөкис қаласы “Теле орай” аймағы “Оқытыўшылар” көшесине суў келген. Үйлерине барыў ушын оларға кеме керек. Жолда суў “төселип жатыр.
Кимге кең, кимге тар дүнья. Усы суў кимгедур керек, бирақ “Оқытыўшылар” ушын емес… Олар көшесинде өз аяқлары менен жүриўди қәлейди.

You may also like

Comments are closed.