Янгиликлар

Бүгин қай жерлерде “свет” өшеди?


Шоманай районында «Айбуер» АПЖ аймағында 2021-жыл 21-октябрь күни саат 09:00 ден 18:00 ге шекем 37-санлы трансформатор пунктинде ири оӊлаӯ жумыслары өткерилиӯине байланыслы электр энергиясы менен тәмийинлеӯ ӯақытынша тоқтатылады.

Шоманай районында «Бегжап» АПЖ аймағында 2021-жыл 21-октябрь күни саат 09:00 ден 18:00 ге шекем 260-санлы трансформатор пунктинде ири оӊлаӯ жумыслары өткерилиӯине байланыслы электр энергиясы менен тәмийинлеӯ ӯақытынша тоқтатылады.

Кегейли районы «Актуба» АПЖ аймағында 2021-жыл 21-октябрь күни саат 09:00 ден 18:00 ге шекем 14-санлы трансформатор пунктинде ири оңлаў жумыслары өткерилиўине байланыслы электр энергиясы менен тәмийинлеў ўақтынша тоқтатылады.

Кегейли районы «Жалпак жап» АПЖ аймағында 2021-жыл 21-октябрь күни саат 09:00 ден 18:00 ге шекем 224-санлы трансформатор пунктинен шығыӯшы 0,4 кВ ҳаӯа тармағында киши оңлаў жумыслары өткерилиўине байланыслы электр энергиясы менен тәмийинлеў ўақтынша тоқтатылады.

Шымбай районында «Бахытлы» АПЖ аймагында 2021-жыл 21-октябрь күни саат 09:00 ден 18:00 ге шекем 79-санлы трансформатор пунктинде реконструкция модеринизация жумыслары өткерилиӯине байланыслы электр энергиясы менен тәмийинлеў ўақтынша тоқтатылады.

Шымбай районында «Шахтемир» МПЖ аймагында 2021-жыл 21-октябрь күни саат 09:00 ден 18:00 ге шекем 260-санлы трансформатор пунктинде киши оңлаӯ жумыслары өткерилиӯине байланыслы электр энергиясы менен тәмийинлеў ўақтынша тоқтатылады.

Еллиқала районында «Ақчакўл» АПЖ аймағында 2021-жыл 21-октябрь күни саат 09:10 нан 13:00 ге шекем «Ақчакўл» фидерлеринде киши оңлаў жумыслары өткерилиўине байланыслы электр энергиясы менен тәмийинлеў ўақтынша тоқтатылады

Еллиқала районында « Усмон Юсупов, Қирққиз, Ок олтин, Элликқалъа» АПЖ аймақларында 2021-жыл 21-октябрь күни саат 09:10 нан 18:00 ге шекем « Қирққизобод» фидерлеринде киши оңлаў жумыслары өткерилиўине байланыслы электр энергиясы менен тәмийинлеў ўақтынша тоқтатылады

https://t.me/kkaetk

You may also like

Comments are closed.