Янгиликлар

Бүгин қай жерлерде “свет” өшеди?


Кегейли районы «Жалпак жап» АПЖ аймағында 2021-жыл 22-октябрь күни саат 09:00 ден 18:00 ге шекем 224-санлы трансформатор пунктинен шығыӯшы 0,4 кВ ҳаӯа тармағында киши оңлаў жумыслары өткерилиўине байланыслы электр энергиясы менен тәмийинлеў ўақтынша тоқтатылады.

Қоӊырат районында «Кумбыз» МПЖ аймағында 2021-жыл 22-октябрь күни саат 09:15 ден 18:00 ге шекем 537-санлы трансформатор пунктинде киши оӊлаӯ жумыслары өткерилиӯине байланыслы электр энергиясы менен тәмийинлеӯ ӯақытынша тоқтатылады.

Тахтакөпир районында «Даўхара» АПЖ аймағында 2021-жыл 22-октябрь куни саат 9:20 дан 18:00 ге шекем 128-санлы трансформатор пунктинен шығыўшы 0,4 кВ ҳаўа линиясында ири оңлаў жумыслары өткерилиўине байланыслы электр энергиясы менен тәмийинлеў ўақтынша тоқтатылады.

Тахтакөпир районында «Белтаў » АПЖ аймағында 2021-жыл 22-октябрь күни саат 09:20 дан 18:00 ге шекем 106-санлы трансформатор пунктинен шығыўшы 0,4 кВ ҳаўа линиясында реконструкция модеринизация жумыслары өткерилиӯине байланыслы электр энергиясы менен тәмийинлеў ўақтынша тоқтатылады.

Шымбай районында «Бахытлы» АПЖ аймагында 2021-жыл 22-октябрь күни саат 10:00 ден 18:00 ге шекем 79-санлы трансформатор пунктинде реконструкция модеринизация жумыслары өткерилиӯине байланыслы электр энергиясы менен тәмийинлеў ўақтынша тоқтатылады.

Шымбай районында «Жипек жолы» МПЖ аймагында 2021-жыл 22-октябрь күни саат 10:00 ден 18:00 ге шекем 470-санлы трансформатор пунктинде киши оңлаӯ жумыслары өткерилиӯине байланыслы электр энергиясы менен тәмийинлеў ўақтынша тоқтатылады.

Шымбай районында «Бахытлы» АПЖ аймагында 2021-жыл 22-октябрь күни саат 10:00 ден 18:00 ге шекем 79-санлы трансформатор пунктинде реконструкция модеринизация жумыслары өткерилиӯине байланыслы электр энергиясы менен тәмийинлеў ўақтынша тоқтатылады.

Шымбай районында «Жипек жолы» МПЖ аймагында 2021-жыл 22-октябрь күни саат 10:00 ден 18:00 ге шекем 470-санлы трансформатор пунктинде киши оңлаӯ жумыслары өткерилиӯине байланыслы электр энергиясы менен тәмийинлеў ўақтынша тоқтатылады.

Шымбай районында «Шахтемир» МПЖ аймагында 2021-жыл 22-октябрь күни саат 10:00 ден 18:00 ге шекем 260-санлы трансформатор пунктинде киши оңлаӯ жумыслары өткерилиӯине байланыслы электр энергиясы менен тәмийинлеў ўақтынша тоқтатылады.

Нөкис қаласында «Кызыл қум» МПЖ аймагында 2021-жыл 22-октябрь күни саат 10:00 ден 18:00 ге шекем 582-санлы трансформатор пунктинде киши оңлаӯ жумыслары өткерилиӯине байланыслы электр энергиясы менен тәмийинлеў ўақтынша тоқтатылады.

Хожели районында “Маденият” МПЖ аймағында 2021-жыл 22-октябрь күни саат 10:00 дан 18:00 ге шекем 16-трансформатор пунктинде ҳаӯа линияларын тарттырыӯ жумыслары өткерилиӯине байланыслы электр энергиясы менен тәмийинлеў ўақтынша тоқтатылады.

Хожели районында “Мәденият” МПЖ аймағында 2021-жыл 22-октябрь күни саат 10:00 дан 18:00 ге шекем 20-трансформатор пунктинде ҳаӯа линияларын тарттырыӯ жумыслары өткерилиӯине байланыслы электр энергиясы менен тәмийинлеў ўақтынша тоқтатылады.

Тақыятас районында “Сарайкөл” АПЖ аймағында 2021-жыл 22-октябрь күни саат 10:30 ден 18:00 ге шекем 210-санлы трансформатор пунктинде ири оӊлаӯ жумыслары өткерилиӯине байланыслы электр энергиясы менен тәмийинлеӯ ӯақытынша тоқтатыладытоқтатылады.

Төрткүл районында “Уллубоғ, Гулистон, Беруний” АПЖ аймақларында 2021-жыл 22-октябрь күни саат 10:30 ден 18:00 ге шекем “Пилликар” фидеринда ири оӊлаӯ жумыслары өткерилиӯине байланыслы электр энергиясы менен тәмийинлеӯ ӯақытынша тоқтатыладытоқтатылады.

Төрткүл районында “Навруз, Хамза, Богёп, Уллубоғ” АПЖ аймақларында 2021-жыл 22-октябрь күни саат 10:30 ден 18:00 ге шекем “Марказ-1” фидеринда ири оӊлаӯ жумыслары өткерилиӯине байланыслы электр энергиясы менен тәмийинлеӯ ӯақытынша тоқтатыладытоқтатылады.

https://t.me/kkaetk

You may also like

Comments are closed.