Янгиликлар

Орайлық банктиң тийкарғы ставкасы өзгериссиз қалдырылды

Орайлық банк басқарыўы 2021-жыл 21-октябрде өткерилген жыйналыста тийкарғы ставканы 14 процент дәрежесинде өзгериссиз қалдырыў ҳаққында қарар қабыллады.
Буннан гөзленген мақсет экономикалық өсиў пәтлериниң жеделлесип барыўы ҳәм баҳаларды асырыўшы факторлардың сақланып қалып атырғанлығы шәраятында жыл жуўмағына шекем инфляция дәрежесин 10 процентке шекем төменлетиў ҳәм келесинде 5 процентлик инфляциялық таргетга ерисиў есапланады.
Жыл басынан баслап экономикалық активликтиң жеделлесиўи ҳәм пандемия менен байланыслы жағдайдың жақсыланып барыўы есабына ишки ҳәм сыртқы талап динамикасында унамлы тенденциялар гүзетилип атыр. Жыл даўамында мәмекет тәрепинен әмелге асырылған финанслық хошаметлеўлер, жеке секторда экономикалық процесслердиң тикленлиги, тийкарғы саўда шериклердеги макроэкономикалық жағдайдың тең салмақлық сыртқы экономикалық байланыслар көлеминиң асыўы экономикада тутыныў талабы тиклениўиниң тийкарғы факторларынан болды.
Бул, өз гезегинде, тутыныў ҳәм инвестицион талапты қоллап-қуўатлаўдың зәрүрли каналларынан болып хызмет етеди. Әмелдеги жыл жуўмақлары бойынша кредит қойылмалары артыўының номинал ЯИМ көлеми өсиўине пропорционал түрде 16 -18 процент шеңберинде болыўы күтилип атыр.

You may also like

Comments are closed.