Сб. Янв 25th, 2020

Kar24.uz

Янгиликлар биздан бошланади

Нөкис районында Бас министр қабыллаўханасы ашылды

Ѳзбекстан Республикасы Президентиниң 2019-жыл 14-май күнги «Исбилерменлик ҳǝрекетин қолап-қуўатлаў ҳǝм қорғаў системасын түптен жетилистириў ис-илажлары ҳаққында»ғы Пǝрманына тийкар, Қарақалпақстан Республикасы ўалаятлар ҳǝм де Ташкент қаласында, сондай-ақ, район ҳǝм қалаларда Ѳзбекстан Республикасы Бас Министриниң Исбилерменлер мүрǝжатларын кѳрип шығыў қабыллаўханалары шѳлкемлестирилди.
Исбилерменлер мүрǝжатларын кѳрип шығыў қабыллаўханаларының тийкарғы ўазыйпалары тѳмендегише белгиленди: 
Исбилерменлик субъектлерин ҳǝм де шет елли инвесторларды қабыл етиў, сондай-ақ, видеоконференция байланыс қураллары арқалы ҳǝм кѳшпели қабыллаўларды ѳткериў;
исбилерменлик субьектлериниң, сондай-ақ, шет елли инвесторлардың ҳуқықлары ҳǝм нызамлы мǝплерине ǝмел етилиўин тǝмийинлеў;
исбилерменликти раўажландырыўға тосқынлық етип атырған машқалалы мǝселелерди кѳрип шығыў ҳǝм бюрократлық, сондай-ақ, жер участкалары ҳǝм имаратлар, кредитлер ажыратыў, рухсат бериўши ҳүжжетлерди алыў мǝселелериндеги тосықларды жоқ етиў;
исбилерменликти раўажландырыўға ҳǝм шет елли инвесторларды қамтыўда тосқынлық етип атырған системалы машқалаларды мониторинг етиў, улыўмаластырыў ҳǝм талықлаў, бул тараўдағы нызам ҳүжжетлерин раўажландырыў бойынша усыныслар таярлаў;
исбилерменлердиң машқалаларын шешиў мақсетинде оларды қабыллаў, улыўмаластырыў мониторинг алып барыў ҳǝм қадағалаў ушын нǝтийжели платформа жǝрия етилиўин нǝзерде тутыўшы бирден бир интерактив порталы «business.gov.uz» сайтына исленген жумысларын кѳрсетилиўин тǝмийинлеў;
исбилерменлер мүрǝжатларын кѳрип шығыў қабыллаўханасында исбилерменлердиң мǝмлекетлик ҳǝм хожалық басқарыў уйымлары, қадағалаўшы ҳǝм ҳуқық қорғаў уйымлар, сондай-ақ, басқада шѳлкемлердиң лаўазымлы шахслардың ҳǝрекети (ҳǝрекетсизлиги) жүзесинен мүрǝжатлары кѳрип шығылады. 
Исбилерменлер интеракив порталы арқалы «business.gov.uz» сайтына мүрǝжат етиўлери мүмкин. Усы Пǝрманға тийкарланып, Нѳкис райондағы Бас Министр қабыллаўханасы шѳлкемлестирилип, тѳмендеги кѳрсетилген мǝнзилде жумыс алып бармақта. Нѳкис районы Дарсан кѳшеси 32-жай Нѳкис районы ҳǝкимлиги имараты .Телефон 61-424-46-42

Қ.Даулемуратов,
Нѳкис районындағы Ѳзбекстан Республикасы Бас Министриниң Исбилерменлер мүрǝжатларын кѳрип шығыў қабыллаўханасы меңгериўшиси.