Янгиликлар

Төрткөл районындағы көшелердиң кесилиспесиндеги светафор өшип қалды, себеби…

Қарақалпақстан Республикасы Төрткул районында усы жылдын 21-февраль күни жаўынгершилик болыўы себепли Төрткул ҳәм Нөкис көшелери кесилиспесиндеги светафор ислемей қалған. Нәтийжеде, светафордың бөлистириўши УХО-2 маркалы аппаратурасында қысқа тутасыў болып, күйип истен шыққан. Бул бойынша тийисли шөлкемлерге усыныслар берилип, 24-февраль күни светафор толық ислеп турыўы тәмийнленди.

Салаўат Қаллибеков,
Қарақалпақстан Республикасы ИИМ ЖХКБ баспа сөз топары аға инспекторы, капитан

You may also like

Comments are closed.