Янгиликлар

“БИЗЛЕРДЕ … ҲӘТТЕКИ СУЙЕК УНЫ ДА ЖОҚ….Тап усы жерде қазанның қақпағын ЖАЎАМЫЗ, мийўе жетистириў бойынша сәўбетлесемиз”

Р.Қартбаев ўз каналида ушбу табибчиликни тугатганлиги бўйича расмий изоҳ қолдирди. Ушбу постларда ёзилишича, у бу мавзуни очган одамлардан хафа бўлади. Келинг, ушбу изоҳлар билан танишамиз:

“Егер …араңыздан кимде-ким бизлерден мүйек унын,майын сораса, шахсан мен ол инсанға ол қатты наразы боламан.
СИЗЛЕР ҳәм Маған ..НАРАЗЫ БОЛМАҢ.. мен ШУҚЫР ойландым … ҚАСҚЫРДА тоқ болсын ҚОЙ ҳәм аман болсын. Деген АТА БАБАЛАРЫМЫЗДЫң СӨЗЛЕРИ ..менин ҳәўиримди БАСТЫ…….так что көринген СОҚПАҚТЫ жоғалтпаңлар”…

БИЗЛЕРДЕ … ҲӘТТЕКИ СУЙЕК УНЫ ДА ЖОҚ….Тап усы жерде. қазанның қақпағын ЖАЎАМЫЗ.

СӘҮБЕТИМИЗДИ ШЫПАБАКШ МИЙУЕ ЖЕТИСТИРИЎ бағдарына бурмалаймыз”…

You may also like

Comments are closed.