Сб. Июн 6th, 2020

Kar24.uz

Янгиликлар биздан бошланади

Мақолалар

Ушбу ҳаракатлар амалдаги қонун ва қонун ости меъёрий ҳужжатлари талабларига хилофдир. Чунки, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 13, 44, 53-моддаларида истеъмолчининг ҳуқуқи...

Қарақалпақстан Республикасы жуқпалы кеселликлер емлеўханасында коронавирус инфекциясынан толық саўалған 15 пуқара  ҳәм оларды емлеўде мийнет еткен бир топар медицина хызметкерлери реабилитацияға жиберилди....

Бәршеге сыр емес, бүгинги күнде пүткил дүньяда коронавирус пандемиясы өз күшин көрсетпекте. Бул вирус себеп, бизиӊ халқымыз да қыйын жағдайды...

Ҳүрметли кəсиплеслер, партиямыз ағзалары ҳəм бизиң ийгиликли мақсет ўазыйпаларымызды қоллап - қуўатлаўшылар! Бəршеңизге мəлим пүткил дүнья жүзин қəўип-қəтерге салып атырған...

Бүгинги дүнья жүзинде болып атырған пандемия апатшылығы бизиң ўатанымызды да шетлеп өтпеди. Вирустың елимизге кирип келиўинен халқымыздың денсаўлығына итибар аўдарыў...

Яқинда Қорақалпоғистон Республикасидан коронавирус билан зарарланган биринчи Нукуслик бемор аниқлангандан сўнг тармоқда турли видео, фото ва аудиолар яшин тезлигида тарқалиб...