Янгиликлар
Read Now
Янгиликлар

Ташкент мәмлекетлик аграр университетиниң Нөкис филиалы негизинде Қарақалпақстан аўыл хожалығы ҳәм агротехнологиялар институты шөлкемлестириледи, жаңа стипендиялар да…

2021-2022-оқыў жылынан Ташкент мәмлекетлик аграр университетиниң Нөкис филиалы негизинде Қарақалпақстан аўыл хожалығы ҳәм агротехнологиялар институты ...